• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • color1 color
  • color2 color
  • color3 color
PDF Tisk Email

Dokumenty:

PROTOKOL O ZKOUŠCE VODY 2015.pdf

UPOZORNĚNÍ

Pokuta za neoprávněný odběr vody 5 000,- Kč
Neoprávněným odběrem se rozumí odběr vody z vodovodního řadu a osazení čerpadla do kanalizační šachty bez předchozího písemného vyrozumění Technických služeb Doubravčice a bez řádné Smlouvy o dodávce pitné vody a Smlouvy o odvádění odpadních vod vč. revize přípojek, která je nedílnou součástí těchto smluv od 1. 12. 2015.

Neoprávněným odběrem se také rozumí, pokud je při pravidelných i náhodných kontrolách měřícího  zařízení /vodoměru/ zjištěna manipulace s tímto zařízením /poškozená plomba, jiné číslo měřícího zařízení, než to které je uvedeno ve Smlouvě o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod, nebo jiné poškození zabraňující řádnému odečtu/.

Upozorňujeme všechny odběratele, že za měřící zařízení /vodoměr/ a vodoměrnou šachtu je vždy 100% zodpovědný majitel odběrného místa!

 

Aktualizováno Středa, 03 Leden 2018 08:06